تبلیغ عجیب، بازی رئال‌مارید، تبلیغات صدا و سیما، تبلیغات محیطی
۶۰۰ × ۴۵۰ پیکسل