تبلیغ عجیب، بازی رئال‌مارید، تبلیغات صدا و سیما، تبلیغات محیطی
۵۰۶ × ۵۲۲ پیکسل