انعکاس خبر ایستگاه پزشکی و پرستاری مرکز در باشگاه خبرنگاران جوان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۶۰۰ × ۳۴۵ پیکسل