واکنش مثبت بازار طلا به بسته پیشنهادی اروپا با کاهش نرخ سکه
۶۰۰ × ۴۲۵ پیکسل