پیام تسلیت رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل
۶۰۰ × ۴۰۰ پیکسل