حرکت رونالدینیویی طاهری مقابل سایت باشگاه پرسپولیس!
۳۰۰ × ۱۸۴ پیکسل