جشن بزرگ جوان برتر در شهرستان پیشوا برگزار می‌شود
۲۵۰ × ۱۵۰ پیکسل