درگیری ناوشکن جماران با ۷ قایق دزدان دریایی برای نجات نفتکش ایرانی
۲۵۰ × ۱۵۰ پیکسل