برگزاری مسابقه دو و میدانی ویژه خواهران
۴۷۰ × ۳۵۳ پیکسل