111 1 زمان و مکان خاکسپاری مهرداد اولادی 2 اردیبهشت در قائمشهر
۵۸۰ × ۵۲۵ پیکسل