استان یزد در یک ماه آینده، روزهای گرمی را سپری خواهد کرد
۸۰۰ × ۵۵۷ پیکسل