قیمت دلار کانادا امروز بانک مرکزی بازار دولتی 2016
۵۱۲ × ۳۴۲ پیکسل