خلاصه بازی ماشین سازی تبریز 0-2 پرسپولیس
۰۴:۴۱ : زمان