خلاصه بازی جمهوری چک 0-0 ایرلند شمالی
۰۴:۱۱ : زمان