خلاصه بازی فولاد 1-2 ماشین سازی تبریز
۰۶:۴۲ : زمان