منتخب دیدار والیبال شهرداری تبریز - پیکان تهران
۱۱:۵۴ : زمان