خلاصه بازی ذوب آهن 2-1 ماشین سازی تبریز
۰۴:۱۱ : زمان