راهپیمایی روز قدس در خراسان شمالی آغاز شد
۳۰۰ × ۱۸۵ پیکسل