باشگاه‌خبرنگاران‌جوان - گزیده خبر 20:30 + فیلم - صاحب‌خبر
۱۱:۵۰ : زمان