تلاش 250 میلیون یورویی رئال برای لئو مسی!
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل