مصاحبه بخشدار مركزي محلات با خبرگزاري پانا
۳۰۰ × ۲۴۰ پیکسل