اتلتیکومادرید حمله مسلحانه به کوکه پیش از داربی مادرید 57400463
۶۴۰ × ۳۶۰ پیکسل