ویدیو ورزش 3 – آرسنال 3-0 برنلی (خلاصه بازی)
۰۷:۲۹ : زمان