222 1 زمان و مکان خاکسپاری مهرداد اولادی 2 اردیبهشت در قائمشهر
۵۸۳ × ۶۲۴ پیکسل