مراسم تجلیل از خلبان شجاع ایرانی در خبرگزاری فارس
۰۵:۱۵ : زمان