فیلم گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از رویان ( اپارات )
۰۳:۲۹ : زمان