خلاصه بازی بایرلورکوزن 3 - 3 وولفسبورگ
۰۶:۳۶ : زمان