ترانه لاله طلایی در وصف شهدای باشگاه سپاهان
۱۰:۳۸ : زمان