بارسلونا vs وایادولید | 2 - 1 | گل ژاوی
۰۱:۴۰ : زمان