کارشناسی داوری استقلال خوزستان - پرسپولیس
۰۴:۳۷ : زمان