فیلم: افزایش روزانه قیمت دلار در بازار
۰۱:۲۷ : زمان