مصاحبه باشگاه خبرنگاران جوان با محمد علیزاده و فرزاد فرزین
۰۲:۰۹ : زمان