اولین گل لیگ برتر خلیج فارس فصل 97 - 96
۰۰:۳۹ : زمان