حرکات ناشایست رونالدو با بازیکنان کوردوبا$محمودتبار
۰۲:۱۶ : زمان