گلها و هایلایت بازی بارسلونا و کوردوبا
۰۸:۲۴ : زمان