تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با حضور نوازنده جهانی
۲۲۵ × ۳۰۰ پیکسل