ورزش 11 - ورود بازیکنان بارسلونا به ورزشگاه برنابئو
۰۱:۱۰ : زمان