نظر جالب دکتر حداد عادل راجع به کاهش قیمت دلار
۰۱:۱۰ : زمان