گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کاروان زائران صلح سوریه
۰۱:۴۹ : زمان