میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت مبارک .
۰۴:۵۸ : زمان