پرسپولیس 2 - 2 پدیده مشهد (گل تماشایی نوروزی)
۰۱:۱۰ : زمان