ورزش 11 - برخورد گرم رابین فن پرسی با سس فابرگاس
۰۰:۲۸ : زمان