بارسلونا vs وایادولید | 4 - 1 | گل نیمار
۰۱:۴۰ : زمان