تصویر نهایی اتوبوس پرسپولیسی‌ها را ببینید
۶۹۰ × ۳۶۲ پیکسل