اصرار استقلالی‌ها به تغییر زمان بازی با صنعت نفت آبادان
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل