آمار بازی الجزیره – تراکتورسازی/ دقت بیشتر هم باعث پیروزی شاگردان سائلام نشد
۳۰۰ × ۱۶۹ پیکسل