بارسلونا به سختی آلاوس را برد/ ۳ امتیاز با ضربه کاشته لیونل مسی
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل