ایبار از اتلتیکومادرید سبقت گرفت و به بارسا رسید
۸۰۰ × ۵۵۷ پیکسل