لایی آفساید مسی به دروازه بان بولیوی
۳۰۰ × ۲۰۷ پیکسل