تردید مهاجم میلان برای ترک این تیم
۳۰۰ × ۲۰۸ پیکسل